Yhdistyksen vuosikokous 2022

Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura ry

Yhdistyksen vuosikokous 2022 / Annual meeting of the association 2022

Aika: tiistai 24.5.2022 klo 16.00
Paikka: Snellmaninkatu 10, Helsinki, 1. kerros (H127) ja online (Zoom)

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu seuran sihteerille sähköpostitse osoitteeseen
secretary (at] fssts.fi ja mainitse osallistutko kokoukseen läsnä paikan päällä vai etänä.

Saapuminen: Kokouspaikan ovi on lukossa, joten saavu paikalle hyvissä ajoin.
Etäosallistujiksi ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostitse linkki
etäosallistumiseen Zoom-sovelluksen välityksellä.

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä mainitut asiat.

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen tilikaudelta 2021 vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. Muut asiat ja tiedotukset (ei päätösasioita)

11. Kokouksen päättäminen