Thesis award

See in English below.

Kilpailukutsu 2024

Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seura ry. (FSSTS) julistaa avatuksi gradukilpailun! Tämä joka toinen vuosi jaettava gradupalkinto myönnetään erityisen ansioituneelle tieteen- ja teknologiantutkimusta edustavalle opinnäytetyölle, joka on tehty suomalaisessa yliopistossa.

Kilpailuun osallistuvien opinnäytetöiden tieteenalaa tai kieltä ei ole rajattu, vaan keskeisintä on, että ne kytkeytyvät STS-tutkimuskentän keskusteluihin.

– Yleiset kriteerit: tutkimuskysymyksen merkittävyys, tutkielman toteutus, tieteellinen laatu

– STS-kriteerit: tutkielma osallistuu tieteen ja teknologiantutkimuksen keskusteluihin. Erityisenä ansiona pidetään kentän ajankohtaisten teorioiden, menetelmien tai aihepiirien edistämistä ja soveltamista. Arvioissa huomioidaan myös tutkimuskentän laajempi ymmärrys ja uusien näkökulmien käsittely oivaltavasti.

Kilpailuun voivat osallistua opinnäytetyöt, jotka on hyväksytty suomalaisessa yliopistossa1.5.2022–30.4.2024. Hakemukset lähetetään sähköisesti lomakkeen kautta. Työn lataaminen vaatii Google-tunnuksen. Jos sinulla ei ole Google-tunnusta, ota yhteyttä meihin outi.hm.koskinen@helsinki.fi tai terhi.esko@helsinki.fi ja lataamme työn puolestasi lomakkeelle. Hakijoiden ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä.

Hakemukset on lähetettävä 1.5.2024 mennessä.

Seuran asettama palkintoraati valitsee voittajatyön. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti, ja palkinto luovutetaan FSSTS:n symposiumissa kesäkuussa 2024.

Lähetä hakemus kilpailuun

Call for nominations 2024

The Finnish Society for Science and Technology Studies (FSSTS) calls for nominations for its biennial Master’s Thesis Award competition! The prize is awarded to an excellent Master’s Thesis that represents science and technology studies, completed at a Finnish university.

The specific field or language of theses nominated for the award is not restricted, as long as they participate in conversations within the STS field.

– General criteria: significance of the research question, execution, scientific quality

– STS-specific criteria: the thesis engages with discussions in the field of science and technology studies. Advancing and applying topical theories, methods or themes is considered a special merit. The insightfulness of the thesis in terms of a broader understanding of the field and new perspectives is also acknowledged.

In order to participate in the competition, the thesis must be accepted by a Finnish university between 1.5.2022–30.4.2024. The applications are submitted via an electronic application. You need a Google account to upload the thesis. In case you do not have one, please contact us outi.hm.koskinen@helsinki.fi or terhi.esko@helsinki.fi and we will upload the thesis for you. Applicants do not need to be members of the society.

The deadline for applications is 1.5.2024.

A panel of reviewers set by the society will choose the winning thesis. The winner is notified personally, and the prize is awarded during the FSSTS symposium in June 2024.

Send an application