Kutsu: yhdistyksen vuosikokous 2024

Yhdistyksen vuosikokous 2024 / Annual meeting of the association 2024

Aika: keskiviikko 29.5.2024 klo 16.00

Paikka: huone 105, 1. kerros, Unioninkatu 35, Helsinki ja online (Zoom)

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu seuran sihteerille sähköpostitse osoitteeseen secretary [ at ] fssts.fi 29.5. klo 12 mennessä ja mainitse osallistutko kokoukseen läsnä paikan päällä vai etäyhteydellä. Etäosallistujiksi ilmoittautuneille toimitetaan sähköpostitse linkki etäosallistumiseen Zoom-sovelluksen välityksellä.

Asialista

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

10. Muut asiat ja tiedotukset

11. Kokouksen päättäminen